ZASADY FUNKCJONOWANIA TORUŃSKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN W ROKU TRENINGOWYM 2022/2023 ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obecną sytuacją wszyscy musimy wzajemnie zadbać o bezpieczeństwo i przygotować się na specjalne warunki korzystania z Klubu zgodne z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów:

 • ćwiczą tylko zdrowi członkowie Klubu;

 • w zajęciach klubu nie mogą brać udziału osoby, które:

a) mają objawy choroby zakaźnej,
b) są objęte kwarantanną lub izolacją;
c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 • w budynkach, w których odbywają się zajęcia – w Szkole Podstawowej nr 23 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 mogą przebywać jedynie osoby ćwiczące o danej godzinie w danej grupie;

 • czas przebywania w miejscu ćwiczeń obejmuje czas niezbędny do przebrania się przed i po zajęciach, czas trwania treningu;

 • prosimy o sprawne opuszczanie miejsc ćwiczeń po zakończonych zajęciach;

 • należy zadbać o odpowiedni (1,5m) dystans przemieszczając się po Klubie;

 • wchodząc i wychodząc z Klubu prosimy o skorzystanie z udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk;

 • wchodząc na matę przed zajęciami wchodzimy w skarpetkach, przed wejściem na matę, należy zdezynfekować dłonie i stopy;

 • zachowajmy wzmożone środki ostrożności, np. starajmy się nie dotykać niepotrzebnie sprzętów dostępnych w klubie;

 • sprzęt używany w klubie będzie dezynfekowany po każdym użyciu;

 • w przerwach między treningami sale będą wietrzone;

 • we wszystkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Klubem drogą mailową na adres: torunkyokushin@gmail.com;

 • W celu umożliwienia Toruńskiemu Klubowi Karate Kyokushin (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie.

Mamy nadzieję, że mimo tych ograniczeń będziecie czerpać przyjemność z treningów!

Do zobaczenia!