REGULAMIN ZAJĘĆ W TORUŃSKIM KLUBIE KARATE KYOKUSHIN

 1. Treningi karate w klubie odbywają się wyłącznie w obecności instruktora.
 2. Na treningach karate obowiązują zasady Budo Karate i Zasady Dojo – omawiane przez instruktora. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania tych zasad. W razie nie przestrzegania zasad lub łamania regulaminów, instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć.
 3. W wynajętym obiekcie na zajęcia klubowe akceptowane są regulaminy korzystania z sali sportowej i inne obowiązujące w obiekcie zgodne m.in. z umową wynajmu.
 4. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby zrzeszone w klubie oraz inne za zgodą instruktora prowadzącego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zajęciach za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.
 5. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby ubrane w karate-gi lub odpowiedni strój sportowy. Na trening należy przebrać się w odpowiedni strój w szatni.
 6. Uczestnik zajęć może korzystać ze sprzętu treningowego będącego w sali zgodnie z jego przeznaczeniem tylko za zgodą instruktora i pod jego nadzorem.
 7. Uczestnik powinien korzystać z wody w trakcie zajęć w momentach wskazanych przez instruktora.
 8. Uczestnik zajęć powinien poinformować instruktora o stanie swojego zdrowia, jeżeli wystąpią jakieś problemy lub o odniesionym urazie podczas zajęć.
 9. Uczestnicy mogą sami ubezpieczyć się od NNW.
 10. Składki członkowskie należy przekazać instruktorom na pierwszym treningu w danym miesiącu.
 11. Osoby korzystające z karty Multisport (Benefit systems) powinni przekazać instruktorowi kartę przed zajęciami do zarejestrowania wejścia.
 12. Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika zajęć wykorzystywane być mogą tylko przez klub do celów organizacyjnych zgodnie ze statutem klubu i aktualnymi przepisami związanymi z ochroną danych osobowych RODO.

Zobacz również: Przysięga Dojo i Etykieta Dojo w dziale Ciekawostki.