REGULAMIN ZAJĘĆ W TORUŃSKIM KLUBIE KARATE KYOKUSHIN

 1. Treningi karate w klubie odbywają się wyłącznie w obecności instruktora.
 2. Na treningach karate obowiązują zasady Budo Karate i Zasady Dojo – omawiane przez instruktora. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania tych zasad. W razie nie przestrzegania zasad lub łamania regulaminów, instruktor może wyprosić uczestnika z zajęć.
 3. W wynajętym obiekcie na zajęcia klubowe akceptowane są regulaminy korzystania z sali sportowej i inne obowiązujące w obiekcie zgodne m.in. z umową wynajmu.
 4. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby zrzeszone w klubie oraz inne za zgodą instruktora prowadzącego. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zajęciach za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.
 5. W zajęciach karate mogą wziąć udział osoby ubrane w karate-gi lub odpowiedni strój sportowy. Na trening należy przebrać się w odpowiedni strój w szatni.
 6. Uczestnik zajęć może korzystać ze sprzętu treningowego będącego w sali zgodnie z jego przeznaczeniem tylko za zgodą instruktora i pod jego nadzorem.
 7. Uczestnik powinien korzystać z wody w trakcie zajęć w momentach wskazanych przez instruktora.
 8. Uczestnik zajęć powinien poinformować instruktora o stanie swojego zdrowia, jeżeli wystąpią jakieś problemy lub o odniesionym urazie podczas zajęć.
 9. Uczestnicy mogą sami ubezpieczyć się od NNW.
 10. Składki członkowskie należy przekazać instruktorom na pierwszym treningu w danym miesiącu.
 11. Dane osobowe oraz wizerunek uczestnika zajęć wykorzystywane być mogą tylko przez klub do celów organizacyjnych zgodnie ze statutem klubu i aktualnymi przepisami związanymi z ochroną danych osobowych RODO.

Prosimy również zapoznać się z zasadami funkcjonowania Klubu w związku z Covid-19.

 


Zobacz również: Przysięga Dojo i Etykieta Dojo w dziale Ciekawostki.