Informacje o klubie

Shihan Wilento Artur TKKKToruński Klub Karate Kyokushin rozpoczął swoją działalność w 1987 roku.

Inicjatorem powstania Klubu był Ryszard Urbański, który również był pierwszym szkoleniowcem i prezesem. Stroną organizacyjną Klubu kierowali również Wojciech Chytrowski, Wojciech Piotrowicz oraz Krzysztof Torkowski pełniący funkcję prezesów klubu. Obecnie prezesem jak i głównym instruktorem klubu jest Artur Wilento 5dan, a stroną organizacyjną od wielu lat zajmuje się wiceprezes Bogdan Rynkiewicz.

Nasz klub zrzeszony jest w Polskiej Federacji Kyokushin Karate, której był również inicjatorem powstania. Treningi w Klubie prowadzone są przez wykwalifikowanych, z bogatym doświadczeniem instruktorów sportu karate a także rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona oraz instruktorów sportu kick-boxingu.

Klub od początku swojej działalności prowadzi zajęcia dla wszystkich bez względu na wiek. Organizujemy specjalne treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zaawansowania. Wiele osób uczęszcza na treningi dla własnej satysfakcji poznając sztukę walki i traktując ją jako swoją pasję. Osoby, które chcą sprawdzić swoje umiejętności na matach sportowych mają możliwość uczestniczenia w turniejach i mistrzostwach karate różnej rangi w zależności od zaawansowania i umiejętności.

Oprócz codziennej pracy treningowej organizujemy letnie obozy szkoleniowo-sportowe, zgrupowania i seminaria szkoleniowe, letnie i zimowe szkoły karate oraz inne spotkania integracyjne. Przy organizacji wyjazdów, oprócz najważniejszych aspektów szkoleniowych, bierzemy pod uwagę walory poznawcze danego miejsca. Dzięki temu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w kraju i zagranicą.
Członkowie naszego klubu regularnie biorą udział również w seminariach i szkoleniach organizowanych przez organizacje, do których należymy. Wielokrotnie mieliśmy okazję trenować i szkolić się u najlepszych z kraju i ze świata. Byli to m.in.: M. Nakamura, S. Matsui, K. Yamaki, K. Gorai, 
H. RoyamaT. HiroshigeM. KanekoN. TsukamotoK. MidoriH. KazumiN. PettasE. Hoost i inni. Więcej informacji na temat seminariów, w których bierzemy udział można znaleźć w archiwum naszej strony, w kategorii: „Obozy i seminaria”.

W swojej działalności popularyzujemy dyscyplinę karate biorąc udział w pokazach podczas imprez organizowanych przez miasto i inne organizacje pozarządowe.

Więcej informacji w archiwum naszej strony, w kategorii: „Pokazy”.

Nasz klub również jest inicjatorem życia sportowego regionu. Od 1991 roku, organizowaliśmy bardzo popularny Turniej Gwiazdkowy, na którym po raz pierwszy wielu czołowych zawodników stawiało swoje pierwsze kroki i doskonaliło swoje umiejętności. Od 1999 roku rozgrywane były Mistrzostwa Pomorza i Kujaw, a miejscem turnieju stały się miasta naszego regionu, w których trenuje się Kyokushin Karate. W 2002 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Seniorów PZK, które były dla nas największym sprawdzianem organizacyjnym. Mistrzostwa te rozegrane zostały w sali, tzw. „Spożywczaka”, który na dwa dni udało się zamienić w ogólnopolskie Dojo.Polska Federacja Kyokushin Karate

Od 2003 roku nasz klub stał się jednym z inicjatorów powstania Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do jako organizacji o zasięgu krajowym. Po wystąpieniu PFKK z Kyokushin-kan International w 2011 roku nosi nazwę Polska Federacja Kyokushin Karate. Obecnie PFKK, a wraz z nią kluby należące do federacji współpracują z World Karate Organization Shinkyokushinkai.

Od założenia PFKK nasz klub zapoczątkował szereg przedsięwzięć organizacyjnych i sportowych. W dalszym ciągu organizujemy lub współorganizujemy turnieje sportowe różnej rangi w regionie takie jak Mistrzostwa Polski Północnej, Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy inne Turnieje Młodzieżowe i dla dzieci. W ramach PFKK przeprowadziliśmy Mistrzostwa Polski Seniorów w 2006 i 2008 roku oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w 2016 roku.

Shihan Artur Wilento seminarium

W 2005 roku Artur Wilento został trenerem kadry PFKK – to szczególne wyróżnienie dla szkoleniowca, ale również i dla klubu. Swoją pracę szkoleniową rozpoczął w 1987 roku w Inowrocławiu. Od 1990 uczy i kieruje pracą szkoleniową w Toruńskim Klubie Karate Kyokushin. Obecnie jest przedstawicielem WKO Shinkyokushinkai w Polsce jako Branch Chief posiada 5dan i tytuł shihan.

Nasz klub był organizatorem pierwszych zgrupowań i konsultacji Kadry PFKK – w ten sposób gościliśmy czołowych zawodników w naszym mieście, a nasi podopieczni mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności z najlepszymi w kraju. Zawodnicy klubu stanowili czołówkę kadry Kyokushin-kan do 2010 roku walcząc zarówno w turniejach w Polsce i zagranicą zdobywając wyróżniające wyniki.

Od początku istnienia klubu dużo osób w różnym wieku trenowało Kyokushin Karate w Toruniu. Wielu z nich doszło poprzez swoją wytrwałą pracę do stopni mistrzowskich dan – czarnych pasów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce: Czarne pasy. Kilku z nich uzyskało również uprawnienia instruktorskie.

W 2017 roku nasz klub obchodził jubileusz powstania (czytaj więcej). Przez trzy dekady funkcjonowania klubu nagromadziło się wiele wspomnień i wydarzeń. Wspólne obozy, szkolenia, egzaminy, turnieje oraz logistyczna dbałość o funkcjonowanie klubu – to wszystko odświeża nam pamięć o osobach i ich wielkim zaangażowaniu. Przypomina nam o naszej tożsamości oraz o wartościach, które nas połączyły stając się jednocześnie fundamentem naszego klubu.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania klubu znajdują się w archiwum naszej strony, w kategorii: „Podsumowanie poszczególnych lat działalności klubu”

TKKK - O klubie

W historii klubu zajęcia prowadzili:
Ryszard Urbański 2kyu, WojciechPiotrowicz 3kyu, Andrzej Makusiewicz 3kyu, Dariusz Łukiewski 1dan, Marek Kosowski 1dan, Tomasz Górzyński 2kyu, Dawid Jędryka 2dan, Marcin Stelmach 1dan, Andrzej Poczwardowski 3dan.

Obecnie zajęcia prowadzą:
Artur Wilento 5dan, Sławomir Kłosiński 3dan, Piotr Binkowski 2dan, Tomasz Wrzesień 2dan, Adam Witkowski 2dan, Edyta Wilento 1dan.

Szczegółowe informacje w zakładce: Instruktorzy


Dodatkowe informacje o Toruńskim Klubie Karate Kyokushin:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Nr Regon 870214635
Toruń, ul. Osikowa 11 – woj. Kujawsko-Pomorskie

Toruński Klub Karate Kyokushin jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej (non-profit) i działa w oparciu o zatwierdzony statut.

20.07.1988 Statut TKKK został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu pod numerem 73.

17.05.1999 Sąd Okręgowy w Toruniu (I Wydział Cywilny – Sekcja Rejestrowa) wpisał TKKK do rejestru stowarzyszeń pod nr 65.

21.02.2002 Sąd Rejonowy w Toruniu (VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wpisał TKKK do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093493.

Toruński Klub Karate Kyokushin jest członkiem Polskiej Federacji Kyokushin Karate i Polskiego Związku Karate.