Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2021 roku

Działalność klubu w 2021 roku była w pewnej części uzależniona od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju a także narzuconym obostrzeniom sanitarnym. Niemniej stosując środki ostrożności prowadziliśmy systematycznie zajęcia treningowe. Część wydarzeń sportowych, w których chcieliśmy wziąć udział była kilkukrotnie przekładana ale większość planowanych odbyła się. Nasi zawodnicy z dużą chęcią brali udział w imprezach sportowych prezentując coraz lepszy poziom wyszkolenia i odnosząc dobre wyniki…

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2021 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2020 roku

Rok 2020 był dla klubu czasem szczególnym. Sytuacja pandemiczna związana z covid-19 i wprowadzenie przez rząd i samorządy lokalne ograniczeń spowodowały również utrudnienia w pracy klubu. Wpłynęło to również na zmniejszenie ilości ćwiczących. Niemniej w dalszym ciągu klub pracuje dzięki zaangażowaniu instruktorów i członków klubu…

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2020 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2019 roku

W 2019 roku dużą uwagę zwracano na szkolenie najmłodszych ćwiczących w klubie. Jednocześnie zaawansowani trenujący mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych, stojących na najwyższym poziomie szkoleniach, głównie w seminariach organizowanych przede wszystkim przez Polską Federację Kyokushin Karate. W Klubie mamy dwóch nowych instruktorów – Adriana Moczulaka i Zuzannę Chalecką, którzy podczas kursu uzyskali uprawnienia instruktora sportu karate. Od października utworzona została nowa grupa ćwiczących – najmłodszych dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat. Warto wspomnieć, że klubowy instruktor – Sławomir Kłosiński, zdał na kolejny stopień mistrzowski – 4 dan. Instruktorzy pracujący z juniorami, dzięki wspólnym założeniom treningowym i współpracy między sobą, zwiększają stale zainteresowanie rywalizacją sportową, co przekłada się na coraz lepsze wyniki podczas turniejów.

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2019 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2018 roku

W 2018 roku działalność klubu skierowana została przede wszystkim na szkolenie zarówno uczestników zajęć jak i instruktorów. Zwiększono ilość ćwiczących zwłaszcza najmłodszych. W nowym sezonie (2017/18) funkcjonują 4 grupy początkujące w tym 3 dla najmłodszych. W szkolenie zaangażowała się Edyta Wilento instruktorka, która we wcześniejszych latach prowadziła zajęcia z grupami dla dzieci. W tym roku nasi zawodnicy brali udział tylko w zawodach zorganizowanych w ramach Polskiej Federacji Kyokushin Karate. Postawa zawodników i instruktorów pozwoliła uzyskać dobre wyniki sportowe. Pod koniec roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze podczas którego podsumowano działalność TKKK w latach 2014-2018 oraz wybrano nowe władze klubu.

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2018 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2017 roku

Podsumowanie 2017

Rok 2017 był 30-tym, więc jubileuszowym rokiem działalności naszego klubu. W tym roku postawiono na zwiększenie ilości ćwiczących w grupach juniorskich. Wzmocniliśmy współpracę ze SP-23 co dało efekt większego uczestnictwa dzieci w treningach karate. Główna praca skierowana była na szkolenie kadry instruktorskiej i doskonalenie umiejętności ćwiczących.

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2017 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2016 roku

Podsumowanie-2016

Miniony 2016 rok był rokiem szkoleń i zmian. Kilku zawodników zawiesiło treningi poświęcając się sprawą zawodowym i prywatnemu życiu. Jest to naturalna droga każdego człowieka… dlatego główna uwaga szkoleniowa poświęcona była juniorom i pozyskaniu nowych członków klubu… Zawieszona została sekcja kick-boxingu w Chełmży a jednocześnie funkcjonująca w tym mieście sekcja kyokushin przekształcona została w samodzielny klub sportowy, kierowany przez Andrzeja i Monikę Poczwardowskich zarazem instruktorów klubu. Powstała nowa sekcja kyokushin dla juniorów w Złotorii założona i prowadzona przez Sławomira Kłosińskiego 3dan.

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2016 roku”

Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2015 roku

Podsumowanie-2015

Rok 2015 był czasem pracy i nowych wyzwań. Z początkiem roku rozpoczęła działalność sekcja kyokushin karate w Chełmży prowadzona przez Monikę Wierzbowską. Dwie nasze reprezentantki Marcelina Grabowska i Monika Wierzbowska reprezentowały Polskę w Mistrzostwach Europy Shinkyokushinkai w Warszawie. Wiosną podjęliśmy kolejne starania by pozyskać nowe pomieszczenia do przeprowadzania zajęć. Projekt przedstawiony w ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia niestety został odrzucony przez komisję…

Czytaj Dalej „Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2015 roku”

Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2014 roku

Rok 2014 był 27 rokiem działalności Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin. Wiosną podjęliśmy próbę starania by pozyskać nowe pomieszczenie na działalność i treningi. Członkowie klubu aktywnie zbierali podpisy na projekt zagospodarowania byłej kotłowni w SP-23 do celów użytkowych. Niestety zabrakło 7 głosów i nasz projekt odpadł z realizacji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia.
Dużym wydarzeniem szkoleniowym klubu było zdanie egzaminów na czarne pasy – stopnie mistrzowskie zdobyło aż 6 osób.

Czytaj Dalej „Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2014 roku”

Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2013 roku

2013 - podsumowanie roku

Rok 2013 był dla klubu 26 rokiem działalności. Podczas Keiko Osame w grudniu 2013 roku podsumowano dotychczasową działalność klubu, wspominano różne wydarzenia w których brali udział nasi członkowie. Przypomniano byłych instruktorów i ćwiczących, którzy zaznaczyli się w dziejach klubu. Wizerunek klubu od czasów powstania zmienił się. Dziś sięgamy po najnowsze metody szkoleniowe a treningi prowadzą profesjonalnie wyszkoleni instruktorzy. O tyle jest to ważne, gdyż większość z nich zaczynała stawiać pierwsze kroki w naszym klubie. Tak więc, są częścią historii klubu i sami ją teraz tworzą…

Czytaj Dalej „Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2013 roku”

Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2012 roku

Podsumowanie 2012

Miniony rok był dla naszego klubu czasem pracy. W 2012 roku minęło 25 lat od momentu założenia Toruńskiego Klubu Karate Kyokushin. Przez cały czas mimo różnych zmian w środowisku karate klub stale rozwija się a zawodnicy prezentują wysoki poziom wyszkolenia. Przez te lata zmieniały się również formy pracy i miejsca, w których klub prowadził swoją działalność. Dziś w klubie mogą trenować osoby już od 5 roku życia w sekcjach dla juniorów. Młodzież i dorośli mogą trenować karate w osobnych grupach w zależności od zaawansowania.

Czytaj Dalej „Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2012 roku”

Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2011 roku

2011-podsumowanie-TKKK

Rok 2011 był dla naszego klubu czasem pracy a także zmian. Podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Radzionkowie Zebranie członków Polskiej Federacji Kyokushin-kan Karate-do podjęło decyzję o zmianie struktur organizacyjnych i odłączeniu się od Kyokushin-kan i przystąpienia do światowych struktur WKO Shinkyokushinkai. Nasz instruktor Artur Wilento został wyróżniony nominacją na Branch Chief czyli dyrektora gałęzi Shinkyokushin w Polsce. Dzięki temu wziął udział w Walnym Zgromadzeniu WKO w Tokyo podczas Mistrzostw Świata Shinkyokushin. W ten sposób nasi zawodnicy mogli wziąć udział w Mistrzostwach Europy U-22 rozegranych we Wrocławiu 3 grudnia 2011 roku.

Czytaj Dalej „Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2011 roku”

Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2010 roku

2010 - Podsumowanie

Toruński Klub Karate Kyokushin w 2010 roku działał według założeń dokonanych na początku roku. Całość pracy można podzielić na dwa etapy wynikające z podziału na sezony związane z rokiem szkolnym. W lipcu odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu, w trakcie którego podsumowano działalność klubu w latach 2006-2010 oraz wybrano nowe władze klubu.

Czytaj Dalej „Osiągnięcia sportowe zawodników TKK Kyokushin w 2010 roku”