Obóz Letni PFKK w Tucholi

W dniach 22-27.07.2019 odbył się XVII Obóz Letni Polskiej Federacji Kyokushin Karate w Tucholi. W obozie wzięli udział pełnoletni członkowie klubów zrzeszonych w federacji. Gościem specjalnym był kaicho Masahiro Kaneko 6dan Kyokushin Kenbukai. W szkoleniu również wzięła udział 13 osobowa grupa z Torunia. Nasz instruktor zdał na stopień 4dan!!!

Kaicho Kaneko w swoich treningach skupił się na przekazaniu podstaw szkoły shihan Tsuyoshi Hiroshige, na którą składa się Kyokushin, a także Iken i tradycyjne okinawskie karate. Począwszy od postawy i zrozumienia pracy ciała, przez trening techniki i samą walkę powinny towarzyszyć ćwiczącemu zrozumienie, zaangażowanie i przekonanie. Często ćwiczone elementy Iken przekładane były na zastosowanie w praktyce. To dało uczestnikom pełniejszy obraz tego, po co należy je ćwiczyć. Kaicho Kaneko nauczył również kata Naifanchin pochodzącego z tradycyjnej szkoły okinawskiego karate Shito-ryu.

Zajęcia prowadzili Bogusław Jeremicz 6dan – Iken, Artur Wilento 5dan – kata i elementy techniki kumite oraz Adrianna Bieńkowska 3dan – elementy boksu, Janusz Drywa 3dan – combat. Trening kata: Michał Okoński 3dan, Sławomir Kłosiński 3dan, Tadeusz Koziarz 3dan.
Jedynie podczas obozu letniego PFKK odbywają się egzaminy na stopnie mistrzowskie dan. Każdy egzamin mistrzowski jest dla zdających wyzwaniem, do którego długo się przygotowują. Tegoroczny egzamin podzielony był na dwie części. W części technicznej uczestniczył i oceniał zdających kaicho Masahiro Kaneko, który szczególną uwagę zwracał na jakość i zaangażowanie w wykonywanie zadań. Test obejmował prezentację technik podstawowych w kihon-geiko, poruszanie się z kombinacjami technik ido-geiko, ćwiczenia siłowe, kata w grupach i wykonane indywidualnie. Wcześniej odbył się również test pisemny z wiedzy ogólnej dotyczącej kyokushin karate.
W drugiej części oceniane były umiejętności walki. Zdający na brązowe i czarne pasy zaczęli od walk w rękawicach bokserskich w formule zbliżonej do K-1. Potem wszyscy ćwiczący walczyli w regułach walki full contact kyokushin karate. Dodatkowo zdający na stopnie dan przeszli test moto-dachi.

Ostatnim punktem egzaminu był test temashiwarii. Kandydaci na stopnie mistrzowskie rozbijali trzymane deski techniką seiken-tsuki i mawashi-geri. Ta część testu wypadła szczególnie dobrze. Każdy ze zdających mimo zmęczenia po kumite podszedł do temashiwari bardzo skupiony. Efekt oceniony również został przez oglądających test uczestników obozu gromkimi brawami.

Z naszego klubu w egzaminie wziął udział Sławomir Kłosiński, który zdał na wysoki stopień – 4dan. Gratulacje za wytrwałość i zaangażowanie w drodze karate – OSU!!!  (czytaj więcej)

W trakcie obozu jednocześnie odbywał się kurs dla instruktorów sportu karate. 28 uczestników  ukończyło szkolenie i uzyskało tytuł instruktora sportu karate. Zajęcia na kursie obejmowały zagadnienia związane z teorią sportu, a także metodykę nauczania karate. Dużą uwagę zwracano na zróżnicowanie przekazu nauczanych treści dla różnych grup wiekowych. Nieocenione dla kursantów było również uczestnictwo w treningach prowadzonych przez Masahiro Kaneko, który w doskonały sposób prezentował, omawiał i łączył z sobą prezentowane treści.

Z naszego klubu kurs ukończyli: Adrian Moczulak i Zuzanna Chalecka – serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy instruktorskiej!

Zdjęcia uczestnicy: