Podsumowanie działalności TKK Kyokushin w 2021 roku

Działalność klubu w 2021 roku była w pewnej części uzależniona od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju a także narzuconym obostrzeniom sanitarnym. Niemniej stosując środki ostrożności prowadziliśmy systematycznie zajęcia treningowe. Część wydarzeń sportowych, w których chcieliśmy wziąć udział była kilkukrotnie przekładana ale większość planowanych odbyła się. Nasi zawodnicy z dużą chęcią brali udział w imprezach sportowych prezentując coraz lepszy poziom wyszkolenia i odnosząc dobre wyniki…

Podsumowaniem ku zaskoczeniu instruktorów było zajęcie I miejsca drużynowo w Mistrzostwach Polski Kumite PFKK w Gdańsku. W tym roku nie odbyła się Zimowa Szkoła Karate z powodu nałożonych obostrzeń sanitarnych, ale za to świetnie wypadły zorganizowane obozy letnie w Tucholi dla najmłodszych i Szklarskiej Porębie dla młodzieży.

Członkowie klubu w 2021 roku wzięli udział w 8 szkoleniach różnego rodzaju począwszy od seminariów a skończywszy na obozach oraz 8 turniejach karate. Zawodnicy zdobyli łącznie 47 wyróżnień.
Łącznie 19 zawodników zdobywało medale w tym 5 seniorów i 14 juniorów. Najwięcej medali w ciągu roku łącznie zdobyli:
5 medali Zuzanna Binkowska, Wiktoria Leśniewska,
4 medale – Adam Kuskowski, Oliwia Niejadlik, Oliwia Rezmer,
3 medale – Jolanta Siódmiak, Maciej Tilmanowski, Grzegorz Płomiński, Jan Jeliński, Mariusz Szwugier.
Nasza drużyna w podsumowaniu zdobyła:
2 miejsce w kumite w Mistrzostwach Polski Północnej w Nowej Karczmie,
1 miejsce w Mistrzostwach Polski Kumite w Gdańsku
.

Od września 2021 zaczęła funkcjonować grupa w SP-2 przy ul. Targowej 17 prowadzona przez Zuzannę Chalecką. Nasze treningi prowadzimy bez przerwy również w SP-23 przy ul. Osikowej 11 i SP-3 przy ul. Legionów 210.

Cztery osoby zdały na stopnie mistrzowskie podczas Obozu Letniego PFKK w Tucholi: Adam Witkowski i Adrian Moczulak 3dan, Tomasz Lubieński 2dan i Zuzanna Chalecka 1dan.

Dorośli ćwiczący uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach organizowanych przez federację oraz w seminarium kata i combat w Ciechocinku, które w końcu mogło się odbyć z powodzeniem.

W poszerzeniu naszych możliwości treningowych, szkoleniowych i organizacyjnych pomogły nam oprócz własnych środków również fundusze i materiały od sympatyków klubu i Fundacji MŁODZI-MŁODYM (1% podatku) oraz osób prywatnych. W tym roku nasz klub wziął udział w Programie „Klub 2021” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział finansowy w realizacji zadań w 2021 roku miał również Urząd Miejski w Toruniu.