Seminarium Instruktorskie

W dniach 01-03.10.2021 w COS Wałcz odbyło się seminarium instruktorskie PFKK. W szkoleniu uczestniczyli ćwiczący w klubach federacji w tym również członkowie naszego klubu. Zajęcia treningowe prowadzili shihan Bogusław Jeremicz i sensei Adrianna Bieńkowska…

W seminarium uczestniczyli nasi instruktorzy prowadzący na co dzień treningi z grupami dzieci i młodzieży Piotr Binkowski 3dan i Adam Witkowski 3dan.
Shihan Jeremicz omawiał zasady pracy środkiem ciężkości w przełożeniu na ćwiczenie technik w kihon-geiko, ido-geiko, kata i kumite. Zwracał również uwagę na ćwiczenia oddechowe. Prezentowane przykłady mogą ułatwić zrozumienie tych zasad i szybsze ich zastosowanie w treningu.
Sensei Bieńkowska zaprezentowała kilka ćwiczeń ułatwiających wykonanie techniki karate ze szczególnym zastosowaniem w treningu z dziećmi i młodzieżą.
Shihan Wilento na spotkaniu sędziów omówił regulamin sportowy i zasady sędziowania kumite.
Podczas Walnego Zebrania PFKK został wybrany nowy Zarząd federacji.