Egzamin z sensei B.Jeremiczem

W niedzielę 19 czerwca 1994 odbył się egzamin z sensei Bogusławem Jeremiczem 2dan z Gdańska. Egzamin odbył się dla wszystkich grup. Na końcu pozostali zdający na najwyższe stopnie. Był to zarazem nasz ostatni trening w sali Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej. Od września przenosimy nasze treningi do X Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Św. Katarzyny 9.