Zgrupowanie Instruktorów w Cetniewie

W dniach 30.03-02.04.2000 w COS w Cetniewie odbyło się zgrupowanie instruktorów i sędziów zorganizowane przez PZK. Szkolenie obejmowało standaryzację podstawowych technik karate oraz kurs sędziowski.
W szkoleniu wzięło udział 3 członków naszego klubu: Artur Wilento i Dariusz Łukiewski brali udział w doszkoleniu sędziowskim, a Andrzej Poczwardowski uzyskał stopień sędziego klubowego.