Test egzaminacyjny

Rok 2010 rozpoczęliśmy od egzaminu na stopnie szkoleniowe kyu. Całość odbyła się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu. Egzamin obejmował test ogólnosprawnościowy oraz podstawowej techniki – kihon-geiko, poruszania się w pozycjach z technikami – ido-geiko, poruszania się w pozycji walki oraz dla zdających na niebieskie pasy i wyżej sprawdzian umiejętności wykonania kata oraz test kumite.

W pierwszej kolejności do egzaminu podeszli juniorzy ćwiczący w sekcjach naszego klubu. Wszyscy uczestnicy zaliczyli wymagania na wyższe stopnie kyu w dobry sposób.

W drugiej kolejności do egzaminu stawili się seniorzy ćwiczący w toruńskim klubie oraz w klubach regionu kujawsko-pomorskiego. Test był bardziej wymagający niż dla juniorów. Kulminacyjną częścią było kumite. Szczególnie dobrze wypadli zdający na 4 i 3kyu. Walki były prowadzone zdecydowanie i z zaangażowaniem. Na zakończenie wszyscy zostali nagrodzeni brawami.

Gratulujemy wszystkim uzyskania wyższych stopni!

OSU!!!