Kurs instruktorski

We wrześniu 1988 roku w Wiśniowej Górze k/Łodzi odbył się kurs instruktorski, w którym wzięło udział 4 członków klubu: Andrzej Makusiewicz, Wojciech Piotrowicz, Dariusz Łukiewski i Sławomir …………….. .