Seminarium Czarnych Pasów

27-29 kwietnia w Dojo Stara Wieś odbyło się Seminarium czarnych pasów. Seminarium prowadzili: Shihan Kalman Furko 8 dan, Brian Fitkin 8 dan, Howard Collins 8 dan, Jan Bulow 7 dan, Michael Soderkvist 7 dan, Jesus Talan 6 dan, Remigiusz Karpiński 6 dan, Alexander Goncharenko 5 dan. Praktycznie całe seminarium poświęcone było doskonaleniu kata.

Poszczególni mistrzowie prezentowali również bunkai jako przykład wykorzystania elementów kata. Podczas seminarium odbyły się również dwie sesje odświeżające przepisy i zagadnienia sędziowania, które prowadzili shihan Michael Soderkvist i Alexander Goncharenko.
W seminarium z naszego klubu wzięli udział Adam Witkowski 2dan i Adrian Moczulak 2dan.

zdjęcia: KamPas sport i fotojimmy.pl, A.Witkowski, J.Kunkel