Seminarium instruktorskie w COS Wałcz

W październikowy weekend 9-11.2020 w COS w Wałczu odbyło się Seminarium Instruktorskie PFKK. Seminarium przeznaczone było nie tylko dla instruktorów prowadzących zajęcia, ale również dla kandydatów na instruktorów, dla sędziów sportowych (już z licencjami) i dla tych, którzy chcą zostać sędziami. W szkoleniu wzięło udział również 9 osób z naszego klubu..

Seminarium podzielone zostało na części szkoleniowe. Najważniejsza dotyczyła zasad związanych z treningiem czyli Iken, pracy środkiem ciężkości w przełożeniu na wykonanie techniki w kihon-geiko i ido-geiko a dalej na kata i kumite. Zasady i metody szeroko omawiał i prezentował shihan Bogusław Jeremicz 6 dan, który również przedstawił krótki wykład na temat metod motywacji.
Trening techniczny uzupełniony został o kata Oshiro-no-kon prezentowane przez sensei Michała Okońskiego 4dan. W Kyokushin Kenbukai to kata ma również uczyć karatekę jak kontrolować ciało swoją świadomością poprzez tanden i oddech tak aby wykonana technika była najbardziej efektywna.
Kurs sędziowski przygotowany został przez shihan Artura Wilento 5dan, który wraz z sensei Tadeuszem Koziarzem 4dan przedstawili zagadnienia związane z ogólnymi zasadami rozgrywania zawodów w kata i kumite oraz omówili zasady oceny walki sportowej.