Ogólnopolski Obóz Letni w Tucholi

Po raz szósty w Tucholi w dniach 5-10.08.2008 odbył się obóz letni Kyokushinkan, w którym udział wzięli również członkowie naszego klubu. Tym razem gośćmi z Japonii byli – Shihan Kunio Ishizawa 5dan oraz sempai Toshio Matsuzaki 1dan, który pełnił rolę tłumacza.

W tym roku zajęcia w czasie obozu odbywały się głównie w grupach wg stopni zaawansowania oraz w zależności od opanowania materiału technicznego. Zajęcia w grupach prowadzili Shihan Bogusław Jeremicz i Kunio Ischizawa 5 dan oraz sensei Artur Wilento i Dariusz Jasiakiewicz 3 dan.

Myślą przewodnią obozu było skoncentrowanie się przede wszystkim nad jakością wykonywanych technik. Zajęcia odbywały się 4 razy dziennie. Każdy dzień rozpoczynał się rozruchem o godz. 7.00 z elementami Iken. Później treningi odbywały się przeważnie w grupach.

Podział na grupy stworzył możliwość doskonalenia znanych już metod treningowych oraz poznania nowych. W tym roku również doskonalono techniki z wykorzystaniem kija – Bo. Wielu uczestników uczyło się podstaw posługiwania się Bo, aż do nauki kata Oshiro-no-kon włącznie. Grupę czarnych pasów Shihan Ishizawa nauczył nowego Bo-kata: Shushi-no-kon oraz właściwej wersji kata Seienchin. Pozostałe grupy miały okazję nauki nowych Pinan oraz Naifanchin. Jedną z istotnych metod treningowych nauczanych podczas obozu było doskonalenie poruszania się w walce – Unsoku jako jednej z metod doskonalenia walki realnej.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych odbyły się również egzaminy na stopnie uczniowskie kyu oraz mistrzowskie dan. Egzaminatorami z ramienia światowej organizacji Kyokushin-kan International byli Shihan Ishizawa i Shihan Jeremicz.

Egzaminy na stopnie uczniowskie kyu z naszego klubu zaliczyli: Justyna Kozłowska 2kyu, Anna Urbańska 2kyu, Przemysław Paczewski 1kyu, Barbara Sobocińska 1kyu.

Egzaminy na stopnie mistrzowskie z naszego klubu zaliczyli:
Marcin Czajkowski 1dan,
Adrian Moczulak 1dan,
Miłosz Kobusiński 1dan,
Dawid Jędryka 1dan,
Piotr Binkowski 2dan.

Z regionu Kujawsko-Pomorskiego na czarne pasy zdali: Dorota Zawadzka 1dan i Michał Okoński 2dan z Chełmna, Krzysztof Sosnówka 1dan z Wąbrzeźna i Janusz Drywa 2dan z Golubia-Dobrzynia.

Wszystkim gratulujemy!!!

Egzamin na pierwszy stopień mistrzowski jest zawsze ogromnym przeżyciem dla ćwiczących sztuki walki. Od tego momentu dla tych, którzy zaliczyli egzamin otwiera się nowa droga szkolenia mistrzowskiego. Czarny pas należy nosić z dumą a jednocześnie pozostać cały czas uczniem. Czarny pas oznacza mistrzostwo techniczne, ale i tego, który stoi na straży pokory i szacunku wobec nauczycieli i mistrzów. Czarny pas powinien być przykładem dla podążających drogą karate jako osoby, która dzięki swojej pracy i wyrzeczeniom, w pocie czoła doszła do pewnej perfekcji w swojej dziedzinie.
Moje gratulacje OSU!!!

Artur Wilento 3dan