Seminarium Instruktorskie w Grudziądzu

Coroczne Seminarium Instruktorskie odbyło się na obiektach MKS Start w Grudziądzu 19-21.09. Seminarium poprowadził shihan Bogusław Jeremicz 5 dan, który szczególną uwagę zwrócił na zdecydowanie i jakość wykonywanych technik zarówno w kihon-geiko, ido-geiko i kata. W obrazowy sposób demonstrował znaczenie poszczególnych elementów w przełożeniu na kata a dalej na walkę. Przećwiczono podstawowe kata szkoleniowe tzn. Taikyoku i Pinian a także bunkai kata.

Niedzielny trening odbył się z wykorzystaniem rękawic bokserskich. Przećwiczono obrony przed ciosami prostymi i sierpowymi dodatkowo można było wykorzystać przećwiczone zadania podczas sparingu zadaniowego. Przeprowadzono również praktyczny kurs sędziowania kata zarówno systemem punktowym jak i chorągiewkowym.

Podczas zebrania kierowników oddziałów omówiono sprawy organizacyjne związane z działalnością PFKK.