Egzaminy na stopnie kyu

W tym roku egzaminy w klubie odbyły się w kilku sesjach.

14 grudnia 2020 w dwóch sesjach odbyły się egzaminy dla juniorów a 21 grudnia egzamin na stopnie senior. Osobno do egzaminu na swój pierwszy stopień w karate podchodziły dzieci z najmłodszej grupy. Egzamin odbył się w dojo, w którym na co dzień ćwiczą. Ocenie podlegały ogólna sprawność fizyczna i podstawowe techniki karate. W sali gimnastycznej zdawali egzamin ćwiczący w pozostałych grupach. Ocenie oprócz podstaw karate podlegały również umiejętności łączenia technik, wykorzystania bloków w uwalnianiu z chwytów, kata i kumite dla najbardziej zaawansowanych…

W poniedziałek 21.12.2020 odbył się egzamin dla zdających na stopnie senior. Zadania były krótkie, ale prowadzone w dynamiczny sposób. Najważniejsze były podstawy techniczne związane z wykonaniem pojedynczych technik w kihon-geiko oraz łączeniu technik w poruszaniu. Wszystkie kopnięcia zdający zaliczali w poruszaniu się w pozycji walki. Po zadaniach związanych z ćwiczeniami siłowymi zdający wykonywali kata. Finałem były walki, w których uczestniczyli również koledzy z klubu.
Egzamin wszyscy zaliczyli pozytywnie. Niemniej shihan Artur Wilento na koniec przekazał kilka wskazówek zdającym do zastosowania w swoim treningu w przyszłości.

Na stopnie senior zielone i brązowe pasy zdali:
2kyu: Dominika Blin i Magdalena Dryszel,
3kyu: Mariusz Szwugier,
4kyu: Jan Jeliński, Magdalena Kuśmirek-Krüger i Maciej Tilmanowski.
Serdecznie gratulujemy – OSU!

Do egzaminu podeszli ćwiczący w sekcjach klubu prowadzonych przez instruktorów: Zuzannę Chalecką, Edytę Wilento, Piotra Binkowskiego, Adama Witkowskiego, Tomasza Września i Artura Wilento.